Galeria

Dzwig bez maszynowni (DBM)

Zestaw sterowania przeznaczony dla dźwigów bez maszynowni (DBM). Płytka szafa aparatury sterowej nie zawiera falownika. Falownik w oddzielnej skrzynce montowany jest w szybie, obok zespołu napędowego. Szafy sterowe podtynkowe, do wbudowania w ścianę lub montowane w ościeżnicy.

Specyfikacja zestawu sterowania dla dźwigu bez maszynowni

Kompletacja instalacji elektrycznych:
Instalacja maszynowni
Instalacja dla ogranicznika prędkości
Uziemienie prowadnic
Instalacja kabiny
Instalacja szybu
Kable zwisowe
Instalacja zjazdu awaryjnego

Kompletacja zestawienia mechanicznego:
Aparatura sterowa
Szafka falownikowa
Zestaw rezystorów hamujących
Kaseta jazd kontrolnych (z przewodem do panela dyspozycji i schematem montażowym)
Skrzynka automatycznego zjazdu awaryjnego
Moduł UPS
Kaseta do podszybia
Tablica wstępna
Panel dyspozycji do kabiny
Gong na kabinę
Przycisk Alarm pod kabinę
Przycisk STOP przy maszynie
Syrenka alarmowa
Akumulator oświetlenia awaryjnego
Kasety wezwań
Piętrowskazywacze
Listwy zaciskowe 2.5mm2
Czujnik ruchu do ogranicznika prędkości
Kabel Ethernet do panela falownika
Kable do zasilania UPS
Magnesy strefy drzwiowej
Magnesy odwzorowania
Łączniki końcowe - switch magnetyczny
Łączniki krańcowe
Wsporniki krańcowe do niskiego podszybia
Czujniki odwzorowania Balluff
Skrzynki kaset wezwań
Skrzynki piętrowskazywaczy
Bednarka uziemienia podszybia
Żarówki i lampy kanałowe

oraz wszelkie potrzebne przy montażu:
wsporniki, śruby, podkładki, kotwy, kołki, koszulki, taśmy, rury, korytka, złączki, uchwyty
(w ilościach określanych indywidualnie dla każdego dźwigu)

Nagroda EURO-LIFT 2012 dla systemu sterowania windy DBM

Nasz System Sterowania dla Dźwigu Bez Maszynowni (DBM) zdobył wyróżnienie (2-gie miejsce)
na Międzynarodowych Targach Dźwigowych EURO-LIFT 2012!

Ostatnio dodane zdjecia

Ostatnio dodane elementy