Obslugant luzownika 48V

w przygotowaniu...

w przygotowaniu...

Obsługant luzownika na 48V DC, z zakresem prądowym od 2.2A do 3A. Obsługant posiada funkcję ochrony działania luzownika przez pomiar prądu na jego wejściach. W przypadku pracy poza przewidzianym zakresem - sygnalizowany jest stan 'nieprawidłowej pracy luzownika'. Reszta automatyki dźwigowej wykorzystuje ten sygnał do bezpiecznego wyłączenia luzownika.

Główną funkcją urządzenia jest ochrona uzwojeń luzownika przez tzw. gaszenie łuku. Ze względu na dużą indukcyjność własną uzwojeń luzownika, skokowe wyłączenie prądu powoduje pojawienie się bardzo wysokich napięć, które mogą prowadzić do uszkodzeń. Obsługant luzownika wykrywa takie nagłe wzrosty napięcia i ogranicza je przez chwilowe umożliwienie przepływu prądu. W ten sposób energia zawarta w indukcyjności luzownika jest rozładowywana stopniowo (nieniszcząco), a nie łukiem elektrycznym, który towarzyszy niszczącym przepięciom.

Ostatnio dodane zdjecia

Ostatnio dodane elementy