Referencje

Uczelnie

Aparatury sterowe w ponad 4000 wind


Poniżej wybrane uczelnie z instalacjami z ostatnich 2 lat:

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Politechnika Warszawska, Warszawa
Politechnika Krakowska, Kraków
Szkoła Główna Handlowa (SGH), Warszawa
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Warszawa
Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK, Toruń

P.W.S. Nauk Technicznych i Społecznych, Płock

Ostatnio dodane zdjecia

Ostatnio dodane elementy