Pietrowskaz poziomy CAN

Elektroniczny piętrowskazywacz CAN windy


Piętrowskazywacz CAN. Jest to jednocześnie pełna stacja piętrowa CAN tzn. posiada wejścia do podłączenie przycisków (zbiorczość jedno- lub dwu-kierunkowa). Dzięki temu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowej elektroniki w puszce kasety wezwań. Konfiguracja przystanku za pomocą switch-a. Piętrowskazywacz posiada dwie wersje oprogramowania: jedną dla pięter 0-15 oraz drugą dla pięter 15-31.

Moduł posiada 3-stopniowy blok zasilania oraz specjalnie zaprojektowaną płytkę obwodu drukowanego - w celu minimalizacji wydzielania ciepła i efektywnego odprowadzania ciepła. Dzięki temu elektronika, nawet zamknięta w ciasnej (płaskiej) puszce bez wentylacji, cechuje się dużą trwałością.

Piętrowskazywacz wykrywa uszkodzenia przycisków, sygnalizuje je migającym podświetleniem oraz wyłącza piętro z obsługi. Moduł piętrowskazywacza jest zgodny ze standardem SterDzwigCAN tzn. automatycznie identyfikuje się w sieci CAN i odpowiada (numerem ustawionego przystanku) na zapytania z urządzeń serwisowych. Moduł ma możliwość oprogramowania sekwencji naciśnięć przycisków. Możliwe 'zadania' to np. blokada otwartych drzwi na piętrze, uruchomienie jazdy testowej po wszystkich piętrach itp.

Ostatnio dodane zdjecia

Ostatnio dodane elementy