Obslugant luzownika 207V/103V

w przygotowaniu...

w przygotowaniu...

Obsługant luzownika z funkcją obniżania napięcia. Początkowo podawane jest 207V DC. Po chwili napięcie jest automatycznie obniżane do 103V.

Główną funkcją urządzenia jest ochrona uzwojeń luzownika przez tzw. gaszenie łuku. Ze względu na dużą indukcyjność własną uzwojeń luzownika, skokowe wyłączenie prądu powoduje pojawienie się bardzo wysokich napięć, które mogą prowadzić do uszkodzeń. Obsługant luzownika wykrywa takie nagłe wzrosty napięcia i ogranicza je przez chwilowe umożliwienie przepływu prądu. W ten sposób energia zawarta w indukcyjności luzownika jest rozładowywana stopniowo (nieniszcząco), a nie łukiem elektrycznym, który towarzyszy niszczącym przepięciom.

Ostatnio dodane zdjecia

Ostatnio dodane elementy