Referencje

Instytucje

Aparatury sterowe w ponad 4000 dźwigów


Poniżej wybrane instytucje z instalacjami z ostatnich 2 lat:

Urząd Dozoru Technicznego, Wrocław
Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa
Narodowy Bank Polski, Białystok
Ministerstwo Zdrowia, Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
Ministerstwo Skarbu, Warszawa
Ministerstwo Spraw Wawnętrznych, Warszawa
Służba Wywiadu Wojskowego, Warszawa
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa
Biblioteka Narodowa, Warszawa
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa
Zakład Medycyny Sądowej, Warszawa
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa
Urząd Wojewódzki, Katowice

Biblioteka Śląska, Katowice
Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa
Poczta Polska, Warszawa
Narodowa Galeria Sztuki "Zachęta", Warszawa
Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa
Teart Dramatyczny PKiN, Warszawa
Muzeum Techniki PKiN, Warszawa
Zarząd Terenów Publicznych, Warszawa
Miejska Energetyka Cieplna, Kołobrzeg
Dom Pomocy Społecznej, Wyczółkowo
Klasztor Sióstr Franciszkanek, Warszawa
Opera, Szczecin
Dom Pomocy Społecznej, Kraków
Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej, Borzęcin

Ostatnio dodane zdjecia

Ostatnio dodane elementy